Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 22

Chương 22: Đột nhiên

Editor: Kình Lôi

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người Trung thu khoái hoạt! cảm tạ các tiểu thiên sứ, ma ma đát.

Editor cũng có lời muốn nói: Đã lâu không gặp Tiếp tục đọc “[1930] – Chương 22”