Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 21

Nay tui hơi siêng nên up nốt chương nữa nhá :)) Lần này ảnh sẽ là macarons nha :v

CHƯƠNG 21: THIÊN TÀI

EDITOR: Kình Lôi

Tiếp tục đọc “[1930] – Chương 21”

Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 20

Chương trước tiểu Bạch mới cãi nhau với tên cặn bã Lý Kim xong, tên kia mắng tiểu Bạch vô cùng khó nghe, ngôn từ vô cùng dơ bẩn.

Do editor quá lâu không uống trà sữa nên thèm trà xoài Gong Cha vl, nên chương này mình có ảnh nhé :3 Gong Cha cùng Park Seo Joon :))

CHƯƠNG 20: QUA

EDITOR: Kình Lôi Tiếp tục đọc “[1930] – Chương 20”