Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 22

Chương 22: Đột nhiên

Editor: Kình Lôi

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người Trung thu khoái hoạt! cảm tạ các tiểu thiên sứ, ma ma đát.

Editor cũng có lời muốn nói: Đã lâu không gặp Tiếp tục đọc “[1930] – Chương 22”

Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 20

Chương trước tiểu Bạch mới cãi nhau với tên cặn bã Lý Kim xong, tên kia mắng tiểu Bạch vô cùng khó nghe, ngôn từ vô cùng dơ bẩn.

Do editor quá lâu không uống trà sữa nên thèm trà xoài Gong Cha vl, nên chương này mình có ảnh nhé :3 Gong Cha cùng Park Seo Joon :))

CHƯƠNG 20: QUA

EDITOR: Kình Lôi Tiếp tục đọc “[1930] – Chương 20”