Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 9

Chương 9: Lý Niệm

Editor: Kình Lôi

Không thể không thừa nhận, Kim Thế An mặc quần áo này quả thật rất dễ nhìn.44!,&~),wq/}53er74jk3711.)72ue@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@8517+`)*=.ji38nc79zijq?.52

Khí chất thật sự rất khó thay đổi, bây giờ quần áo đều là đồ may sẵn, không thể sửa hai bên. Thế An lại có thể đem quần áo thế kỷ 21 mặc thành những năm 30 thanh lịch, vóc người lại đẹp, dáng người còn cao ngất, eo thon cùng với chân dài, người như từ bên trong màn sân khấu điện ảnh cũ đi ra đầy thân sĩ, từng bước một vững vàng đi tới thật là ngọc thụ lâm phong.
864qe371837!=`(?\57$!@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@ep=)wbpj563689wbepbt13

Đến Trịnh Mỹ Dung cũng bị sự lột xác của Kim Thế An làm khiếp sợ: “Kim tổng……”79“mt6681sf57},cr175xvvttigg@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@|)ezcgho364|`jkui43\~}+|?+)

“Có gì sao?”%~ts78iu{|0cz11%#lv}?dd`.19@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@zo*\12au+,}/xmva41&*us57

“Ngài sau khi gặp chuyện không may, phẩm vị giống như…… Đột nhiên cao hơn hẳn.”og6208834gggj54,,ng!&==@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@vgao49kjsr382mn542549&={\82

Thế An hàm súc nhìn cô cười: “Đều là do Bạch Dương có công chỉ đạo.”uk910^#6152quxego^~po1992ne86@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@2422tc807418af29,~ujql90\!

…… Bạch Dương ở một bên không kìm lòng được mà đỏ mặt.
30ae,}26el3:{90220yayx88@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@wcqx848688aifx}#tl64,{39}}

Không, đây không phải lúc để đỏ mặt, làm người không thể luôn bị lừa mắc mưu ở một chỗ. Bạch Dương bức thiết phải cùng Kim Thế An nói chuyện về sự nghiệp ngôi sao của cậu.ejehhyao&)67cv(~~}):23@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@%${:7243.}}`px:?&/`/11

“Anh đến cùng thì lúc nào mới tính thực hiện hứa hẹn đây? Một tháng hả.”ra4151gdfb40ry83\&){uf13ssao).@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@,\73ywws:|9219cx!~/$85ty

“Gấp cái gì? Tôi đã nói với Mỹ Dung, cho cô ấy đi tập hợp báo cáo bên trong công ty giải trí đến – tôi tính sau đó sẽ mở cho cậu một gian công ty mới, cậu luôn muốn có một người đại diện xử lý mọi việc, có phải hay không?”
}:82(}ww.%dfot233080259sqmc@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@vn640ee34jz38+$22xs31atgx

Thế An khom lưng, không nhanh không chậm viết chữ — người này rất dám nói dám làm, gọi người mang vào văn phòng chủ tịch một chiếc bàn, giấy và bút mực. Bạch Dương nhìn thấy lúc hắn xắn tay áo viết chữ thiếu chút nữa mà ngất.

“Rất khoa trương, như vậy rất dễ bị lộ tẩy đó?”
6zr\)ex29yczv=(|=$&oi:|ws@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@=:==id&|grkm7029!*gw!\pd

Kim Thế An quá khứ cầm bút lông cũng không biết cách cầm?!

“Sợ cái gì,” Kim Thế An lạnh nhạt nói, “Tôi đã xem trên TV, ở hiện tại cũng không phải không có người viết thư pháp. Chỉ cần bình thường không phạm sai lầm, cần gì phải bắt chước học bừa Kim tổng của quá khứ? Chi bằng tôi làm bản thân, ai dám nói cái gì chứ.”
fe27sb{~12/&%!fhia2358mz@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@/*#(&)4324yl24!,(+kbiz

Phải phải phải, anh lợi hại. Bạch Dương chịu phục.

Lúc Thế An viết chữ luôn thích cởi hai nút áo, cơ ngực dày rộng trong cổ áo lúc hắn cúi xuống như ẩn như hiện. Bạch Dương chua loét mà nhìn Kim tổng mị hoặc khêu gợi, cảm giác bản thân bị một hơi khí nóng đánh trúng mặt. Cậu lại có chút lo lắng, Kim Thế An mà để cái dạng này gia nhập giới giải trí, thì Bạch Dương cậu sẽ trở thành bả mất.
kq32155062.\!?zu8?~64.=17wm@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@23ng27{$?!!&+=2qa32fn53(~(%87

Bạch Dương kiềm chế ghen tị, tỉnh tỉnh mê mê hỏi: “Sao anh lại biết bây giờ cần tìm người đại diện?”

Thế An từ trên thư án ngẩng đầu: “Lướt weibo.”
*&jy{#46upkkkknb(:pu`,60@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@pp|=15.$=,49/\42wvlj=}

Bạch Dương cảm thấy bản thân sắp theo không kịp tiến độ của Kim tổng rồi.

Thế An đã từng hỏi Bạch Dương, thích làm cái gì, Bạch Dương nói cậu thích ca hát.
^,dr19)?6372oo29.!rzgx{&@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@63pj~(47(,to$/\&85}~64&.

Thế An lại không khỏi nhớ đến Lộ Sinh.

“Biết hát cái gì?”
52$$`$rjag3299xr25tc$,42652@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@ek56fm~$zu?!25htqj92da^!*:14

Đây là ý tứ muốn cậu biểu diễn thử mà. Trước mắt kim chủ, Bạch Dương tất nhiên phải cho thấy khả năng của mình, cậu trầm tư suy nghĩ, muốn tìm một khúc ở thời đại mà Thế An biết, tranh thủ lấy long trước.

Đêm Thượng Hải? Không không không. Tiểu oan gia? Rất xấu hổ. Đêm Lai Hương? Cậu không nhớ được âm điệu mà.
49ac}!=)97686751,,93hrux\|aa68@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@~}/$|!gp98cr216\*!\#!=~uv:*10

Bạch Dương nghĩ tới nghĩ lui, lại hát cho Thế An nghe khúc [ Điềm mật mật ]. Tuy rằng, khúc ca này với thời đại Thế An sống chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm.

Không có guitar trong tay, Bạch Dương đành phải hát chay.
rjxa3zw$.32862291qwtq~&gm97rq@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@63%,md^|+}{^35prrzapce

Thế An mỉm cười nghe cậu hát xong.

Nói thật, hắn cũng không thể đánh giá Bạch Dương hát tốt hay không tốt được, chỉ là Bạch Dương hát thập nhập tâm, hát một chút, nhưng trong mắt lại đầy nước.

Thế An không biết hắn bị sao, cứ thế vội vàng mà lau khóe mắt Bạch Dương.
)!29aekeasbq61przj\|zj@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@hxnz93lc{!kf+^uw\)?`(,

Bạch Dương nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Dễ nghe không?”
mx6777+(87kf^:3345uq^}@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@38nw3ae(?78#{35782778ri}$&&*^

“Dễ nghe, dễ nghe, sao lại khóc?”

Bạch Dương cúi đầu: “Mẹ tôi rất thích bài hát này.”
\~ho%\nm4wcsc90\|26?{\{7793@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@78.:ga$*gc35717:#/?76&\{^qu

“Mẹ cậu?”

“…… Mẹ tôi qua đời từ lâu rồi.”

Thế An kinh ngạc, thương tiếc mà vỗ lưng Bạch Dương.

Mà Bạch Dương một lòng mong chờ người đại diện, cuối cùng vẫn đến.
50&*7qj73&`pe55jmjv)%abjo65@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@ypdmfevg${rw$.77uf85ewgi

Thế An khiến Trịnh Mỹ Dung tập hợp tư liệu trước sau mấy lần, lại gọi Trịnh Mỹ Dung tập hợp mấy quản lý ngành lên đây họp. Hải Long đầu tư sản nghiệp vào giải trí cũng không phải lần đầu, nên nhóm quản lý ngựa quen đường cũ đề cử mấy ý tưởng hấp thu đầu tư cho việc kinh doanh lớn của công ty.
fm()/^ui`&qp{:cb60bg:}37$(octy@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@%)(*39`,wi~)wsqu3tr|&xiqu$=

“Mở một công ty nhỏ nữa cũng được, liên kết với vừa rồi thì, Phượng Hoàng, Định Tân, đều có thể khai thác được người mới. Chỉ là chi phí cao hơn một ít.” Trịnh Mỹ Dung nói.

Thế An lẳng lặng lật tư liệu trên tay: “Tôi đã xem báo biểu tài vụ mấy năm trước, dưới trướng công ty chúng ta có một công ty quản lý, vì sao không đề cập tới?”
\^kk53yu?~|,ba48}\9kwch9?^#%@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@bqix23)#9347*%%)sp51^/=#.)

Mọi người trầm mặc một chút.

“……  Đó là lúc trước mở ra cho Tần Nùng.” Trịnh Mỹ Dung nói. Cô còn chưa nói bên trong đều là tay chân Kim Thế An phái đi theo dõi Tần Nùng.
947531*|ifrb6355aj1215@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@ca5638668877#&89})zt8wa95rk

Thế An cũng không biết Tần Nùng là thần thánh phương nào, đành phải tương kế tựu kế: “Cô ta còn ở đó sao?”

Trịnh Mỹ Dung nghe xong lại nói: “Xin lỗi Kim tổng, đương nhiên là không còn ở đó.”
df#%^,65cb818896mb#`)%^^@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@us58%=14jgya17so*(ir57eb.`yp39

Thế An gõ bàn một cái: “Tôi thấy lúc trước công ty này làm rất tốt, nhưng hai năm nay lại không được như vậy.”

…… Còn phải hỏi sao? Trịnh tổng đành phải kiên trì mà nói: “Sau khi Tần Nùng đi, ngài liền không đặt tâm tư ở nơi đó nữa, không rút vốn đã xem như tốt lắm rồi.”
4256=^261066#./:22~./%15@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@={rskn$!62kdke?!sl638sdct

Quên việc này không phải chỉ có Kim Thế An, là còn có Trịnh Mỹ Dung. Trịnh tổng ở trong lòng cầu mong Kim Thế An đừng tìm cô gây phiền toái nữa.

Kim tổng đương nhiên sẽ không tìm cô gây phiền toái, Kim tổng cảm thấy rất hài lòng: “Gặp mới không bằng gặp cũ, nếu đã có người cũ, vậy quan tâm bạn bè cũ một chút, công ty bây giờ ai đang phụ trách?”

“Lý Niệm.”
mw69xxby^}58luyckr44&|7749@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@`|62ub35!^34in37{!/(iw~/1629

Ngày hôm sau, Lý Niệm được mời đến tổng bộ của Hải Long.
3784$`~?|+\&vlse76ld~\35/`(:ir@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@!+.`%{79edoyyd77iuad}&87

Thế An vào văn phòng, Lý Niệm đã ngồi chờ hắn, hình như là đã đợi lâu, trong gạt tàn bên cạnh đầy tàn thuốc. Thế An có chút hứng thú nhìn một loạt đầu thuốc lá ngay ngắn chỉnh tề kia, quay đầu nhìn Trịnh Mỹ Dung nói: “Gọi người đến đổi gạt tàn đi, tại sao lại không kính trọng Lý tổng như vậy?”

Lý Niệm đã cười đứng lên: “Đừng đừng đừng, là tôi lười đổi.”
92`,wn83ae5811/!815874@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@83qculhk~)zp,#fvjj95jqzf75“23

Người đàn ông này không cao, sắc mặt có hơi vàng như nến, trước mắt nhàn nhạt bầm đen, có bộ dạng túng dục quá độ. Chỉ là đôi mắt kia vô cùng linh hoạt, lộ ra ánh sáng.
,)6624/=icid36+!txdrlcqwjk@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@ja!|stuv\`30%#*$,&*$69td!:}$

Thế An thấy hai mắt của người này hắn đã biết, người này có thể dùng.
be14#|6630#%eb+)39fj**si@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@/$$`?!mz857168owwfxi15

Trịnh Mỹ Dung lui ra ngoài, Thế An cũng kêu người phục vụ cũng ra ngoài. Lý Niệm cười cười, ngồi lại trên sô pha: “Một tháng không liên hệ rồi, tôi còn tưởng anh đã bỏ qua Tần Nùng chứ. Bây giờ có đam mê mới rồi hả? Tôi thấy bên trong phòng anh còn bày bàn, học thư pháp hay sao?”
:\2861$|21}|32sq!{2737yb21\$)?@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@btmxdmnd48dy79/&gj62shoh

Thế An cũng ngồi xuống, thẳng thắn nói: “Không giấu gì cậu, tôi đang mất trí nhớ.”
\.rg54xkjytt547573#,ipwi~%faek@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@cvjjstdc.#8iy/}rv71cz55xm#`

Lý Niệm cũng không bất ngờ lắm, nhún vai.

Thế An đối với thái độ của hắn càng thêm hài lòng.
mahkfv$=.^zidaig\^ta55ur@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@5682yh|}3631$~89.{78727312\#

Thế An có chút tính toán nhỏ nhặt: Hắn ở thế giới này không hiểu mọi việc quá kĩ, nếu là đi tìm người mới để hợp tác, chỉ sợ người ta sẽ cảm thấy mình quái dị. Nếu là bạn bè cũ, ngược lại không ngại thẳng thắn nói cho đối phương biết việc bản thân đang mất trí nhớ.
lbyetbrg%}8744*=mpjo&\iv@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@23}^56858614#+75bhtrcp4so(*

Con người đều có xu hướng tư duy, tâm lý bình thường, đối với người có chút quen biết, cho dù có hành động gì quái dị, cũng chỉ cảm thấy đối phương thay đổi, mà không phải kì dị từ nhỏ.
!}!|12ef84`=wzgtyq21th)$&+18@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@hc87,{1584,+&}iu7\+aa&(tzhi~#

Huống chi Thế An thấy báo cáo của mấy năm trước, giải trí An Long này có  thành tích tương đối tốt, Lý Niệm xem ra cũng không phải người không có năng lực.
/)620\+gq81jsjj987114995an@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@38.=mqiqol+}ib82!?yo

Lý Niệm châm thuốc: “Khó trách một tháng nay anh không có động tĩnh nào, lần này tìm tới tôi là có việc gì cần làm sao?”
97po82xx..\^%,`^?\+(ot55}}ucrs@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@bk(}}%moef^&25352ydqgzh66

Thế An nói: “Tôi muốn mời anh nâng người mới.”
()lbkqpq0hw\|~&&.miyu47,\+~.(@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@5357#\#,).73:+qe(?/#iq1650

Lý Niệm cười rộ lên: “Tôi nói anh sao lại bỏ qua Tần Nùng, thì ra là có thân mật mới à?”
`!~)0ku2fr.,22.*.`49}%zg@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@68`,11lpha71uqpv,~yh5685eolg

Thế An cười khổ: “Tôi nói thật, tôi cơ bản không nhớ rõ Tần Nùng này là ai.”
en83bq,)86%\{*/~3751963|#*&6@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@92*^ts:&06326xv51()9790ut+\

Lý Niệm thất vọng nhìn hắn vài lần, lắc lắc đầu: “Tần Nùng vậy là có đốt nhang rồi, anh bỏ cô ta, cô ta phải cám ơn trời đất.”
wkqv378aw!{$=\(#%jg74)#*{nl@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@84:$99sn17xfib75)}553262`~95*(

Thế An không biết bản thân đến cùng đã làm gì đối với Tần Nùng này, không khỏi có chút xấu hổ.
gq110790`}tp#(75oq8079ks48@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@87mr53lr~!%)rc\:9161#:

“Nói đi, lần này cần nâng ai?”
gq91uuzc84gj.\4)~13mg,\82(|@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@?!ycsz#~((+^:.rr4139gb56ob.#

Thế An đưa ảnh Bạch Dương trong điện thoại di động ra, ảnh đó là Bạch Dương và hắn chụp với nhau. Lý Niệm vừa thấy, đã vui vẻ: “Kim tổng à, anh đổi khẩu vị sao, bây giờ muốn theo đuổi đàn ông?”

Thế An thẹn thùng: “Không phải như vậy.”
dh&({:76oxco69vq41fa18tg84@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@*?570jj33+:|^bp{^388415,=,}

Lý Niệm ngầm hiểu cười cười: “Uầy, tôi biết mà. Thanh niên này nhìn có chút quen – cậu ta muốn làm bên nào?”
90*{js)}88kn6914%`6635hd@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@~.4057\\3uz2*.hr+/gz).15$|,$

Thế An nói: “Cậu ấy thích ca hát.” Nghĩ nghĩ, lại sửa lời: “Cậu ta muốn làm ngôi sao, anh xem làm thế nào được thì làm đi.”
qrqv{\rk!(.$*(xdfr91{(@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@=%455730fdeb9154588uq79

Lý Niệm nhìn chằm chằm ảnh Bạch Dương một lúc lâu, ngẩng đầu nói: “Vậy chỉ sợ anh phải bỏ không ít tiền rồi.”
\)~{2+{44:*4262!.?}xv*&qr@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@1347^+06+*sx

“Tiền thì không sợ. Anh thấy cậu ra được hay không?”

Lý Niệm ôn hòa cười cười: “Có khuôn mặt tốt như vậy, nếu có giọng hát, biểu diễn nửa điểm đạt yêu cầu, sợ là đã nổi danh từ lâu, còn chờ anh tìm đến ta ký hợp đồng sao? Tôi tuy rằng không phải người phát hiện cậu ta, bằng ánh mắt của tôi, thanh niên này cơ bản chính là bình hoa.”
/=iw\*vr||72\~3382fc!:5191@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@+}$#63sk903393^,79aa6

Thế An nghe thấy chói tai, lại khó mà nói được gì, đành phải cười cười.
!*213?%xltr26cfpwnw+~2780@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@98}+%/qikb86la#%27&(/*/)ku$$wc

Lý Niệm vẩy vẩy đầu thuốc lá: “Bất quá Trong giới này, tuy nói muốn nổi tiếng phải xem trời muốn lửa phải xem mệnh, nhưng đến cùng, cũng không có chuyện gì mà có tiền lại làm không được .”
30rl24{\34~:(^gyncuo92=\98hb@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@zj5742bc28=:xw9vp(,324599jc

Thế An muốn chính là những lời này của anh ta.

“Bao nhiêu tiền?”

Lý Niệm dụi tắt thuốc: “Trước tiên, đầu tư năm mươi triệu, vấn đề tài chính lúc sau tùy thời điểm tôi sẽ báo cho anh.”
yf?#42&)66}&tcdcmg82(.24ob+&ae@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@=!63kd/(0}\gv108197./op`%

Năm mươi triệu.

Thế An ở trong lòng tính toán một chút, đối với Hải Long mà nói, năm mươi triệu cũng không tính là lớn không thể chi. Nhưng Lý Niệm thật sự có can đảm, cứ như vậy đòi hỏi nhiều.

“Anh dựa vào đâu mà nghĩ, tôi sẽ chi cho anh năm mươi triệu này?”
ih26^^29*`4325rtuw&(yhjhrs$?xf@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@==zr58^}\(cd4523622xt?)\*80

Lý Niệm lại đốt một điếu thuốc, trong sương khói mông lung cười: “Chủ tịch Kim, anh đoán là tôi có nói cho anh hay không?”

Thế An cũng cười: “Anh là người thông minh, biết lúc nào nói gì thì thích hợp.”
gz39=%ng,#`!mg22%/fo/=@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@mwon24|&pk72jp54ep,~ma\)75

Lý Niệm thổi tan sương khói: “Chúng ta đã biết nhau vài năm, nhưng anh lại chưa từng nói tôi thông minh.”
#=|$&/?\ez^\+,yq&*ny:{96@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@hi`+ux15).bb/#esem~(\~

“Quá khứ là quá khứ,” Thế An cúi đầu nhìn gạt tàn, “Anh không đem đầu thuốc lá gạt bừa bãi, đây là thói quen chỉnh tề, trước khi tôi đến, anh sắp xếp đầu thuốc lá gọn gàng, chính là muốn tôi biết, anh đã chời tôi từ lâu.” Hắn ngẩng đầu: “Tôi là người, thích nói rõ mọi chuyện.”
#={/dh/?icaf\|`,tget34@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@^?41644$^ug+#9073:^~)40avul

“Tất nhiên là được, anh mất đi một phần trí nhớ mà chỉ số thông minh lại tăng vọt như vậy.” Lý Niệm sửng sốt nhìn hắn, cười to thành tiếng, “Nếu đã nói đến vậy thì, tôi cũng không gạt anh.”
nsdzclsp#~24.!jibs7584@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@)`~+md!=xs5246)!69&?zk

Bốn năm năm trước, Kim Thế An lúc còn đi học đã biết Tần Nùng, thời gian lúc đấy cùng với việc bao dưỡng không có gì khác biệt, Kim Thế An đặc biệt mở cho Tần Nùng một công ty quản lý, dưới trướng chỉ có một mình Tần Nùng, người đại diện chính là Lý Niệm. Tần Nùng ngược lại cũng không chịu thua kém, đóng phim truyền hình vai nữ phụ mà nhân khí bùng nổ, sau đó lại làm diễn viên chính phim điện ảnh trở thành ảnh hậu, kế tiếp liền một phát mà nổi tiếng luôn.
og*\6675(*=(|`\|30oj:`32\$13@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@!!47iq73mw|,42884vo35sh(*xw

Sau khi nổi tiếng, Tần Nùng và Lý Niệm lại có chút không hợp, cô ta thổi gió bên gối Kim Thế An, hắn lại không cứng rắn, bạn gái nói gì cũng đều nghe. Vì thế, Tần Nùng một cước đá văng Lý Niệm, tự bản thân mở phòng công tác cá nhân.
45$=84im^!45\~da36pifg2266@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@sq84cg=$lh65#/($yd3454ug4430

Lý Niệm cứ như vậy bị Kim Thế An cho vào lãnh cung, vừa vặn cũng ba năm.
#~(?aa70`!}=~~933^.dqpn25@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@!^|*lq*^319848zb$~`+km(.77~\ek

“Tôi ăn ngay nói thật, anh tìm tôi nâng người, tôi nhất định sẽ nâng được, giống như Tần Nùng bây giờ đang nổi tiếng. Thế nhưng, Tần Nùng không hợp để theo tôi, cô ta bây giờ đã lăn lộn bốn năm năm trong giới, gốc rễ cắm câu, bây giờ lại là lúc như mặt trời ban trưa, tôi ký hợp đồng với người mới, Tần Nùng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp chèn ép. Lại thêm mối quan hệ này với anh, Tần Nùng sẽ càng muốn trả thù.”
$!3pqtu%~15.`,%86to,^@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@98`,(/og5298:{!\20%!tk17od.\

Lý Niệm phun vòng khói: “Chủ tịch Kim, bây giờ anh đổi người, cũng còn kịp đó.”
{:456pnwl{~79hsuc16flct(\@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@?)(!|%sy4582/%$.`\1454,#rxnp

Thế An mím môi, trầm mặc một lát: “Anh đã nghĩ là tôi nhất định sẽ không đổi anh.”
|,22(.7478\~,=|{sr31`#@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@28\,9910()|.13zu7836orlq60lz

Lý Niệm chỉ là cười.
\,`~fp8183462|+7459:+@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@48(/yicz89ob^):*{`38ow4gs39

Thế An thưởng thức vật trang trí trên bàn trà: “Tôi đã nói cho anh việc mất trí nhớ, anh tất nhiên sẽ biết tôi không muốn tìm người khác. Huống chi anh nói được mọi việc rõ ràng như vậy, thì nếu không có anh, chỉ cần có mối quan hệ với tôi, Tần Nùng nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cản trở — một khi đã như vậy, anh đã từng đối đầu với cô ta, đương nhiên là so với người khác thì càng thích hợp hơn.”
+(9048~&rkmr99of.^nt?`otyv@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@?&99jaatqo&.9651.:.?of

Lý Niệm cảm khái vỗ tay: “Anh sau khi mất trí nhớ quả thật không chịu thiệt chút nào mà, lúc trước nói chuyện với anh rất thoải mái. Bây giờ vì sao anh lại có nhiều toan tính như vậy chứ?”
79(|td=%/|1144597aj0^,@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@+$9423#(ahuk3965(+nf80zm/,=.

Thế An cười khổ, “Mọi việc còn lại tôi sẽ phân phó Mỹ Dung làm, bữa sau anh trông thấy Bạch Dương, sẽ không nghĩ cậu ta kém như vậy đâu.”
27cv12af5174dr10pk18*`+!74~:@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@53,~4529dv4851769734$.7478^\

“Vậy thì không còn gì tốt hơn.”
94~$9mk24mxywnetibt$:uo*::,@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@62&:uaeeet*/:.lc23ro,{

Lúc Lý Niệm từ trong cao ốc Hải Long đi ra, đã là mặt trời bắt đầu lặn.
cqpa65{/:,esba294xpit~,@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@94#}!~ss%).{sd19whcn:`29il

Đợi ba năm, anh ta vẫn không buông hi vọng. Tần Nùng hắt cho anh ta một thân nước bẩn, nói xấu anh ngầm chiếm thu nhập nghệ sĩ, lại ngấm ngầm hại người,  chỉ trích anh ăn bớt.
}{31lf&/dadvcg*&.$ll60osro70(|@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@41vhir?:#/?+166082byxuiy86tl

Khi đó hắn không giải thích, bởi vì giải thích là biện pháp vô dụng.
&!28{)85/:53812390hbbg:,@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@gxtg95*&^|43yi6486%{68|:

Người muốn chen chân vào giới giải trí này nhiều lắm, anh chỉ cần chờ đợi.
wn:$%!}$uerp`&kd76id10@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@39ia44deekgl9855ah94794017

Hiện tại anh lại trở lại. Vị kim chủ kia cũng vẫn là kim chủ ban đầu.
\$23,(52`(40)=35\~{#|%*|mc%$@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@6216|\=}64mm,)58eifile

Lý Niệm cảm thấy Kim Thế An thay đổi rất nhiều, cùng quá khứ hoàn toàn không giống như một người.
60vxdy75ai16`)90&$6~#7587@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@\/45&*fi)&#&^}wfim29$!telyhc|}

Nhưng việc này không quan trọng. Thậm chí ngay cả khi Kim Thế An muốn chèn ép Tần Nùng, với anh mà nói, thì đều không quan trọng. Tần Nùng tính là gì? Chỉ cần Lý Niệm sống thành công, sống thống khoái, Tần Nùng tất nhiên sẽ không thoải mái.
|=97*.pwaj*+172143.$52(\6849yn@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@#|{!49mjkf76si26^`51tl

Khiến người bạn ghét cảm thấy không thoải mái, chính là việc thoải mái nhất.
56$,$/*\ejelsixdic2%+2999@ This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đây là tài sản của hanglaser.wordpress.com, đề nghị các thành phần khác không mang đi mà chưa được sự cho phép. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn.
@&%94}(538ya7fw#&zwmtes

Lý Niệm vui sướng đạp chân ga, hướng về đường lớn nhập vào dòng xe đông đúc.

Hết chương 9

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s