Posted in Đam mỹ

[1930] – Chương 7

Chương 7: Giao dịch

Editor: Kình Lôi

Theo lý thuyết Kim Thế An lừa cậu nói ra sự thật, thì tiếp theo sẽ lộ nguyên hình thế lực đen tối mang Bạch Dương cậu vo tròn bóp dẹp. Bạch Dương đã chuẩn bị tốt tâm lý nhìn Kim Thế An ngửa mặt cười dài, cậu kìm lòng không được che kín quần mình.{“/aj(?:)885gr42/%|}bnkb@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @urwldjqw$$34eq42^`kw51~\~{
Nhưng Kim Thế An không động văn phong, vẫn như cũ duy trì tư thế tao nhã thân sĩ: “Việc này cũng không phải là việc gì lớn, đừng nóng giận, tôi chỉ muốn biết tình hình thực tế.”33%(os7218bp${%#%?9168aa30@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @1mn32ssslop9962,#uw0(}
Hả? Không phải việc gì lớn?
63`%38nmvqbr&)22ir512@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @%+pfkp6395gm5187xf95\,44)\
Bạch Dương che đũng quần rơi vào bất động ngắn ngủi.
{|cf55tybr{|=%.!78^$22%!fs@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @352lvcb*{488(*!|26ntci0mmrs
Thế An chậm rãi châm thuốc: “Nếu cậu nói sự thật với tôi, tôi cũng nói với cậu chút sự thật, cậu nhìn cũng không giống người nhát gan, nên mong cậu không kinh hoảng.”
.?zr:)58=&ro43}.|&gj65rx@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @{}?):}#\:,{)764041xvbj^,|}
Bạch Dương thấy động tác đốt thuốc tiêu sái của hắn làm vô cùng đẹp trai.
tycw./mtkl~.31ab((48327897@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @yghb13|^!?hb349043$\64
Kẻ có tiền thật sự là sâu không lường được, Kim Thế An lại có thể khoan dung rộng lượng nho nhã mê người như vậy, trong nháy mắt Bạch Dương động kinh nghĩ, Tần Nùng thật sự là mù mắt chó rồi, Kim Thế An thật sự có thể ngọc thụ lâm phong. Cái này so với Lý Kim thì gấp hơn vạn lần nha.
85di160,#is76?^))wp23@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @38251hnfo5425ol~{wl47ilre|~
Tiếp theo Kim Thế An lập tức dùng một câu mô tả việc trọng đại kéo cậu về hiện thực.
,=+\$=!=59lx,}ly69?~$#2075@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @71$.earfeo46\&?#31:$th
“Có nghe nói tới mượn xác hoàn hồn chưa?”
ge,(36mgux|\25{)^&zq@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @:}ym9.~pu~:{$bpgz25##ij99
“…… ???”
~%&(vo^!avtylm27)`5160vi:/@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @9%{56zkkg?%:`37gs!$50fh
Phải cảm ơn Kim Thế An có một đầu óc tốt, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, nói hai ba câu đã đem ý chính nói thẳng ra. Tuy rằng nội dung rất mạnh mẽ, nhưng nhờ phong cách tự thuật của Kim tổng không ôn hỏa, nên Bạch Dương không nhảy dựng lên.
59/*/\rfmg%$&)!.=#.%ji@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @bgtafe70:}.`lpsi&+4155fp
Bạch Dương mờ mịt suy tư một chút: “Vậy anh xuyên việt mà đến?”
78559137&|`=32aetb%{uy12@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @(^98})|:9ex})**./%~5650,^
Thế An: “Xuyên việt?”
lu9743^:6076aheu92&`57@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @er$`ha20,)60#~ea50+&{~^/
Bạch Dương: “Ách, chính là như anh nói mượn xác hoàn hồn đó, cùng một nghĩa.”

Thế An cười hơi hơi gật đầu.
yftf56ds8yf,!7187mv34@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @#::{(==((&20,`\+kszw?/zwkpii)=
Thực ra trong lòng bàn tay hắn cũng đổ đầy mồ hôi, hắn hi vọng mình không nhìn nhầm Bạch Dương, một nước cờ này nếu đi nhầm, cục diện khó có thể thu thập lại.
884891oo93?`~*qjtx53!?@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @91#+\(51&~6627480wt`=pw
Nếu Bạch Dương đi nói cho Trịnh Mỹ Dung, lại tuyên bố với thế giới, hắn sẽ có kết cục như thế nào đây?
“57^%73if460eh!`kodj`|yd|\@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @55ob:!:{cq49gl+(1047)?88qe,)
Bạch Dương sững sờ nhìn hắn, khoảng chừng một phút đồng hồ. Sau đó bắt đầu ngây ngô cười.
$&qd0}:28xnfc$?=~*(4592yq14@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @12iwob88.)42fj==2444!#lu99ip
“Kim Thế An, bây giờ anh thật sự rất có khiếu hài hước, đùa được lắm.”
ta40rlly25)=rw~$582172xpxkmp@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @}+%#|$+#69/(^!{=|^`^oy!?++44
Ý chính là không tin hắn.
scyr$#eh75{`bobq+$`|rw:{@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @55}$fwps,`678469ycsvqc23od~~
Thế An cũng không sốt ruột: “Cậu không tin tôi, cũng không sao, sau này tự nhiên rõ.”
us19\$sk341382}:hi)=$|~,@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @(:68(^^$&&4(%zm477250krpg~^gf
Bạch Dương cười hì hì: “Vậy anh nói đi, vì sao nói cho tôi biết? Sao anh không đi nói cho Trịnh tổng, cô ta là thân tín bên cạnh anh mà.”
14+:#^82!(21in59}%12560cd0fn@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @fu67?\bbthrpkg4281\&bo
Nói đến việc Trịnh Mỹ Dung đạp chân cậu, Bạch Dương vẫn còn nhớ đó!
3970ie.+87nero5265gugb/,wj42@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @985892rv,}?(33/+,\zb51,\
Thế An thành thật với nhau: “Trịnh tổng là người khôn khéo như vậy, sao có thể tùy tiện nói cho cô ấy biết tình hình thực tế?”
85974+%ez75(~)=nw3556@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @=:~?,^,^cw|?6181pz3711rk,|rf
Bạch Dương mất hứng: “Cho nên ý của anh nói là tôi ngốc phải không?”
3669174554!`dmuc4955tx)*@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @flnw=|pwfc33lhcp$.31*+98
Thế An cười rộ lên: “Không, cậu so cô ấy thì càng được người khác thích hơn. Tôi vừa đến thế giới này, đã gặp cậu, đã biết cậu được mọi người yêu thích. Tôi không tin cậu, có thể tin ai khác được nữa?”
50)~tj1397hr53)~cf\#et@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @2230qz)\gxgn+,{~fu.&blakln?|
“……”
67=%\|80vf29577646/:zrit44ky@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @66^!&~?\3329?.pa:}ln83\|{|
Bạch Dương đỏ mặt.xxly29yg6110ejgh625:{ub@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @vx\/hh*&3783ol*{ac72ta

Đỏ mặt nhìn thật tốt.sifg,:1!&ctji57bz68\$@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @(}+`47(^58jk51sj,/\\(:3794

Thế An tiếp tục chân thành nói: “Tôi nghe Trịnh tổng nói, cậu cũng không có việc làm đứng đắn, cậu đến chỗ này của tôi, tôi sẽ tiếp tục dùng cậu, việc của cậu là, giúp tôi xử lý việc vặt hằng ngày, không để người khác nhìn ra tôi từ nơi khác đến. Như vậy không tốt ư?”This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi

Bạch Dương cảnh giác nhìn hắn: “Muốn tôi mặc kệ anh?”/}wc29/}5745hl$~25|:565398@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @|,xk)|69vlltetoz15uzkz

Thế An giãn chân dài, nhẹ nhàng dựa vào sô pha: “Tôi sẽ nói với Trịnh Mỹ Dung, là cậu đẩy tôi xuống lầu.”|\,#`%,(hp526185:*hjftpl@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @(/pe/+=(xj1999jkfstb&.})40

…… Mẹ nó, nói nửa ngày ra là uy hiếp à?!tr=?^}8wo25ih\}nkbp41jecbro,)@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @qfbdqq18yh$=7440^&$~17ml

“Anh nói đi! Tôi cũng nói cho Trịnh tổng biết, anh là xuyên việt đến!”lk&\=:89tima^{302$|xx?+32{}96@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @ta91\=88&!81&+^^igkihkhtyj

Thế An thương hại nhìn cậu: “Vậy cậu đi liền bây giờ đi, xem xem Trịnh tổng cuối cùng sẽ tin cậu, hay là vẫn tin tôi.”?!tj%#vdkgjr49^#/{%%73qrpcvdhu@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @xn4732}+1340kihr46wqvd

“……”tj17{+zu*}dt7716|/9679kh#~qt`{@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @2725vghf98nkwb+=,}70

Bạch Dương buồn bực nhìn chằm chằm Kim Thế An, trong lòng sợ hãi nhớ lại lần mình bị đạp vào xương bánh chè, mà Kim Thế An cũng không để ý đến cậu, chỉ ôn tồn nhìn ngoài cửa sổ.48$.st{/,^9052tpxh}{?.@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @#(94(({}9^{34231890du

Ngoài cửa sổ một bầu trời thu. Ánh nắng kéo dài xuyên vào cửa sổ, dừng ở trên mặt Thế An, chiếu vào trong mắt hắn, làm hắn càng trở nên anh tuấn, tựa như được điêu khắc mà ra.%`}\16im6535226170rg.)mp2dv@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @2568clom84gktotw}:.(==qn=~24

Bạch Dương lại còn có tâm trạng nhàn nhã như vậy mà nhìn Kim Thế An rồi cảm thấy hắn rất đẹp!33)+87=!#*.!xb29~=82ql{.}^@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @8ez177528bobwrl2953iv85

Lẽ trời đã rõ ràng như vậy, cậu lại lựa chọn hướng cúi đầu trước thế lực hắc ám.ft%$9973gy^^oosf848cs97@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @cs)|ie(~zhkzpp64es27&#(=#,

“Được rồi, làm thì làm, nhưng tôi có điều kiện.” Bạch Dương nói.78.{17fzap6252epvw4171jujq?*@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @23yxuo%)628987`)vw??tx

Thế An gật đầu với cậu: “Cậu nói đi.”amrh?~*{+\52236619\++}66|,68@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @!|kf40hy%,&~/$3194*`74,~}##~97

“Mặc kệ là tôi làm trợ lý gì, tiền lương thấp như vậy, tôi chỉ muốn làm ngôi sao. Lúc trước anh đã đồng ý với tôi, nâng tôi làm ngôi sao.”934dsnmqvnz11?}vq67?.80xkpt97@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @*\38(=&)30,{}|23.~\:48:#rg

Thế An suy nghĩ một chút: “Cái gì gọi là ngôi sao? Là giống với Trương Dệt Vân ư?”

Bạch Dương: “Trương Dệt Vân là ai?”*&41lipz67pw~`75~%%(iw(*??nw40@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @dhaq23pc).$\|=4747{||:fs)|

Thế An kinh dị cười: “Đến Trương Dệt Vân cậu cũng không biết? Diễn viên điện ảnh, nữ minh tinh.”32ptah9lkec/&~|skcmnp7060!?60@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @gz95#?ikyopsqy6tx42!\

Bạch Dương vỗ đùi: “À đúng, chính là ý này. Tôi muốn làm minh tinh.”vjyq1`}kqyn:%707235dyjd9513@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @%&82by91\#63/$+{umyvzu}=

Thế An cười rộ lên: “Là diễn viên điện ảnh chứ gì? Việc này dễ dàng.”7678*^~*53to71vj+`\%ro{|/\@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @||an62%\vv678811pg5)?`,dh40

Bạch Dương được một tấc lại muốn tiến một thước: “Không phải chỉ là diễn viên điện ảnh không, tôi còn muốn ca hát, mở liveshow, quay phim truyền hình. Tóm lại là anh muốn nâng tôi, phải chi rất nhiều tiền. Bằng không thì tôi không đồng ý.”xoge%$5mj49\^kfmh!!:,@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @84|~cs:.jq`,85ar*$77qh`&gu~\

Thế An gật đầu: “Đều được.”/,vqwjah93=^82ob70bdkb@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @86879834kw98720(.gq!,~*fq51kh

Bạch Dương bị hắn dọa cứng người: “Ạnh biết phải dùng bao nhiêu tiền hay không?”vh13329050~:81mh)/aqbp@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @,+*,86cwvd#!43zo`&jf48wrik

Thế An nhìn cậu thật sâu, mỉm cười, “Tiền có gì quan trọng đâu? Chỉ cần cậu chịu làm, tôi sẽ nâng cậu lên được.”6768jqsv42|)68ft69ghyn5@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @{:#`59~:21dq80zc99&*sl

Bạch Dương dứt khoát muốn quỳ xuống bái phục Kim tổng luôn.no4~^/\+&6051fsjilg!\@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @ky4155|}!^&*?\/%954937fe^!

Rất nhiều năm sau, cậu vẫn là khó có thể quên buổi chiều thu trời quang mây tịnh kia, Bạch Dương càng nhớ lại, lại càng hiện rõ mồn một những đoạn kí ức nhỏ khi đó trước mắt. Thất bại, xui xẻo, rồi cậu bị mọi người chê ngốc, trong phòng bệnh trên cao của bệnh viện, người đàn ông trước mắt không xoay chuyển mà tự xưng là đến từ quá khứ, sau khi bản thân cậu bị lừa vô số lần, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng.
$`5.!7460hout~)99\|dg63@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @+,+*$,km8528“6qj}\15dt44vruz
Không vì tiền tài, cũng không bởi vì quyền thế, đơn giản là này ánh mắt người đàn ông này kiên định ôn tồn như thế, sâu đến mức như nước hồ tĩnh lặng. Mà hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, nói với cậu, “Cậu là người được người khác yêu thích trên đời này.”bv4851=/3#}59}=ve?#50/.@This belongs to hanglaser.wordpress.com. Đề nghị không mang đi nơi khác. Liên hệ với hanglaser.wordpress.com nếu bạn phát hiện thành quả của tôi đang lưu lạc, chân thành cảm ơn. Kình Lôi @!#|^iufp7812sy18ub3989sl
Hết chương 7.

Tác giả:

I'm a girl who love reading book.

One thought on “[1930] – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s