Posted in LINH TINH

Ngày đầu tiên

WordPress này mình tạo chắc cũng gần 1 năm mà chả có gì =))) chỉ dùng để fl mấy nhà edit truyện th. Mà nay khác rồi, quyết tâm phải làm gì cho ẻm. Hôm nay chính là ngày khai sinh cho em đấy Hommie à :3