Tứ hợp viện

Đây là nhà của Kình Lôi

Hoan nghênh tất cả các bạn vào xem

Tuy nhiên, chống chỉ định với một số thành phần:

1. Trộm cướp nhé, bao gồm thành phần mang truyện mình edit đi nơi khác không xin phép cũng như xin “cho có”.

2. Chuyển ver-or, mình không thích việc chuyển ver nên các bạn đừng xin phép mình chuyển làm gì cho mệt, vì mình không đồng ý đâu.

3. Ghét BL, nam x nam, click back liền ngay và lập tức.

Hihi còn mọi người có dừng chân ở đây dù là chỉ một chút, thì cũng nên để lại dấu ấn của riêng mình chứ nhỉ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Advertisements